เลขที่ 35/2 หมู่ที่ 1 ถนนปทุมธานี-รังสิต ต.บ้านกลาง จ.ปทุมธานี