จากการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจที่มีความฝันและความมุ่งมั่นที่จะฟันฝ่า ภาวะเศรษฐกิจในยุกต์ที่ "ดิจิตอล 4.0"ที่กลืนกินการตลาดแบบดั่งเดิมจนหมดสิ้น จึงถือกำเนิดกลุ่ม Go together ขึ้นเพื่อระดมมันสมองของเหล่านักธุรกิจชั้นนำของทั้งกรุงเทพและปทุมธานี ผนึกกำลังรวมตัวกันผลักดันเข้าสู่ Online Marketing อย่างเต็มรูปแบบ ทุกสื่อ อาธิ Facebook Line Youtube เพื่อให้ได้มาซึ่งคำว่า "Winner "
     ความมุ่งมั้นของเราจะยังไม่จบแค่นั้น กลุ่ม Go together จะสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อทำการเชื่อมโยงกับสมาคม ห้าง ร้าน และองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและรวมถึงกลุมประเทศ CLMV และ AEC โดยจะระดมสรรพกำลังทั้งแรงกายและมันสมอง เพื่อให้ตอบสนองสมาชิกภายในกลุ่มและแบ่งปันต่อบุคคลทั่วไป ใหเกิดประโยชน์มากที่สุด